Meddelelse | 10-02-2011


Ny leder af UNFPA vil uddanne unge for at opnå bæredygtig udvikling


 

Verden byder dette efterår velkommen til borger nr. 7 mia. og det konstant voksende antal mennesker på jorden vil betyde et stigende pres på verdens ressourcer. Det er befolkningen i verdens fattigste lande, som bliver mest påvirket af klimaændringerne, da det først og fremmest bliver dem, som kommer til at mangle fødevarer, vand og brændsel.

 

Men samtidig er det i de fattigste dele af verden, at den største stigning i befolkningernes antal vil finde sted. Derfor er seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ikke bare er en del af problemet med klimaforandringerne, men også en del af løsningen. For eksempel er viden om og adgang til prævention en af de bedste måder, at sænke antallet af børn som hver kvinde føder.

 

Den nyudnævnte øverste direktør af FN's befolkingsfond UNFPA, Babatunde Osotimehin besøgte i går Christiansborg, hvor han deltog i et debatmøde om befolkningsudvikling og bæredygtig udvikling. 30-40 tilhørere var mødt op til arrangementet, der var arrangeret af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder og Sex & Samfund.

 

I det internationale samfund har der ikke været megen vilje til at snakke om befolkningsdynamikker som urbanisering, migration og befolkningsvækst i sammenhæng med bæredygtig udvikling på Jorden. Selv ikke i forbindelse med FN's klimatopmøder i 2009 og 2010 eller på topmødet for 2015-målene i efteråret 2010 var emnet for alvor på dagsordenen.

 

Babatunde Osotimehin var heller ikke meget for at komme med en samlet udmelding på hvordan man samtænker løsningen på udfordringerne med befolkningstilvækst og klimaforandringer.

 

- Der er ikke kun én løsning på problemerne med klimaforandringer og befolkningsspørgsmål. Mit forslag vil være, at inkludere dette spørgsmål i hvert enkelt lands nationale plan på dette område. En global løsning som omfatter alle lande er ikke den rette måde at gribe dette problem an på, sagde Babatunde Osotimehin.

 

Han fortalte, at UNFPA gør en stor indsats for at analysere problemerne, og han så umiddelbart en anden løsning for verden end at konstruere en fælles løsning på klimaproblemerne og befolkningstilvæksten.

 

- Vi skal give unge mennesker og ikke mindst piger og unge kvinder viden og indsigt til at træffe valg, som kan ændre deres liv. Der er intet mere magtfuldt end at få uddannet piger og kvinder, hvis man vil have forandringer. Vi skal overbevise FN's medlemsstater om, at det er investeringen værd at uddanne de unge. Det giver dem mulighed for at deltage på lige fod, når der skal træffes beslutninger. Og det er her igennem, at forandringer skal komme, sagde Babatunde Osotimehin.

 

Vil ikke åbne ICPD-diskussion

Babatunde Osotimehin advarede mod at åbne for en diskussion af den deklaration som blev vedtaget på FN's Internationale Befolkningskonference (ICPD) i 1994. Der deltog officielle delegationer fra 179 lande i Kairo i Ægypten med omkring 11.0000 delegerede, herunder regeringsdelegationer, FN-kontorer, mellemstatslige grupper, NGO'er og medierne, og det gør konferencen til den største konference om befolkning og udvikling, der nogensinde er afholdt.

 

- Aftalen i Kairo var monumental for reproduktiv sundhed. Men se hvad, der er sket siden. Mange har prøvet at rykke ved den konsensus, man fandt dengang. Og måske er det klogeste politisk at forsvare det man har opnået i stedet for at åbne for en ny diskussion. Jeg har siddet i jobbet en måned og mange har prøvet at fortælle mig at vejen frem er befolkningskontrol. Men det er en farlig vej at bevæge sig ned ad, sagde Babatunde Osotimehin.

 

Forkvinden for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder Sophie Hæstorp Andersen (S) pegede på muligheden for at få fat i prævention, som en af de vigtige faktorer til at hæmme befolkningstilvæksten i ulandene.

 

- Jeg mener, at adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er en del af løsningen for at hjælpe verdens befolkning med at tilpasse sig konsekvenserne af klimaændringerne. Bedre adgang til prævention vil begrænse presset på naturressourcerne og på den måde hjælpe familier til bedre at tackle den stigende besværlige adgang til de nødvendige ressourcer, sagde Sophie Hæstorp Andersen.

 


/MD

Tilbage