Meddelelse | 11-08-2011


Polens abort-lovforslag skal tages op i Europa-Parlamentet


Venstres gruppeformand i Europa-Parlamentet, Jens Rohde, vil nu bringe sagen på dagsordenen, når Europa-Parlamentet træder sammen efter sommerferien og samtidig opfordre EU’s Menneskerettighedskommissær, Vivianne Reding, til at tage sagen op med polakkerne.

 

Jens Rohde mener, at forslaget er i strid med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, som er en del af EU-traktaten.

 

- Det er en skærpende omstændighed, at Polen som EU formandsland behandler et lovforslag, der efter min bedste overbevisning forbryder sig mod artikel tre i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, som fastslår enhver EU borgers ret til integritet mentalt, såvel som fysisk. Jeg er klar over, at Polen, Malta og Irland har en særstilling, når det gælder abortlovgivning, men Chartret om Grundlæggende Rettigheder gælder alle EU borgere, og derfor kan særstilling på abortområdet ikke bruges til at lave et direkte overgreb på kvinder, som det er, når der ikke tages hensyn til voldtægt, incest og kvindens overlevelse, siger Jens Rohde.

 

Han mener, at det er vigtigt at presse på i forhold til at sikre, at Polen ikke vedtager lovforslaget. 

 

- Alle lande skal overholde traktaten, og det er EU institutionernes opgave at tilse, at det sker. Derfor skal vi lægge maksimalt pres på Polen i denne principielle sag, siger Jens Rohde.

 

Sex & Samfund er sekretariat for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel Sundhed og Rettigheder.
 

Af Mikkel Dalum
Tilbage