Meddelelse | 06-09-2010


Verdens Bedste Nyheder


Kampagne vil fokusere på de positive nyheder og fremskridt i udviklingsarbejdet. Danskerne skal overbevises om, at det nytter at gøre noget.

 

- Normalt har kampagner et negativt udgangspunkt, men ikke denne gang!

 

Med disse ord lancerede udviklingsminister Søren Pind tirsdag den 17. august den store kampagne ”Verdens Bedste Nyheder”, som i de kommende måneder skal overbevise danskerne om, at det faktisk nytter at gøre noget for at forandre forholdene i verdens fattigste lande.

Og det er der brug for. En undersøgelse fra Ephion viser nemlig, at selv om danskerne generelt er overvældende positive over for at hjælpe verdens fattige, så er vi meget pessimistiske i vores tro på, at indsatsen virkelig hjælper. Kun 24 pct. tror på, at der er sket fremskridt i kampen mod fattigdommen. Og kun 12 pct. tror på, at det nogensinde vil lykkes at udrydde verdens fattigdom og nød.

 

- Men der ér sket forandringer. Ifølge den seneste status fra FN er der siden 1990 blevet 400 mio. færre fattige i verden. I samme periode har 1,6 mia. flere – en fjerdedel af jordens befolkning – fået adgang til rent drikkevand. Og i løbet af de sidste 10 år er der kommet 28 mio. flere børn i skole i udviklingslandene, forklarede Søren Pind og tilføjede:

 

- Hvis vi skal være ærlige har resultatet af vores indsats ikke altid været tilfredsstillende. Men samtidig har vi glemt at fortælle om succeserne og i stedet fokuseret på elendigheden, og det har næret følelsen hos folk af, at det ikke nytter. Men jeg er optimist. Jeg tror på de gode nyheder og på, at fremskridtene vil fortsætte.

 

Stor opbakning…
Kampagnen skal lede frem til det store FN-topmøde den 20.-22. september om 2015 målene. Her skal der dels gøres status over, hvor langt man er nået i forhold til at indfri de otte mål – dels findes ud af, hvad man skal gøres i de sidste fem år, inden målene skal være opfyldt. Og det er Danmark og Senegal, som sammen har formandskabet i forhandlingerne på topmødet.

Verdens bedste nyheder er den største fælles danske u-landsoplysningskampagne nogensinde. Der er tale om et unikt samarbejde mellem FN, det danske Udenrigsministerium samt 70 ngo’er og 50 danske virksomheder – herunder nogle af dansk erhvervslivs sværvægtere som Danske Bank, Coop Danmark, ISS, Lego, SAS og TrygVesta.

 

- Jeg er utrolig glad for, at så mange virksomheder bakker op om kampagnen. Udviklingsområdet har alt for længe været domineret af for snævre kredse, så det er i alles interesse at få skabt mere bredde på området, understregede Søren Pind.

 

….også fra Sex & Samfund
Blandt de mange ngo’er bag kampagnen er også Sex & Samfund. Og lige som udviklingsministeren er organisationen glade for, at Verdens Bedste Nyheder har samlet NGOer, privatevirksomheder, FN organisationer og udviklingsministeriet i at slå et slag for, at udviklingsbistand faktisk virker.
 
- Fra vores eget område kan vi glæde os over at adgangen til præventionsmidler er vokset betydeligt, at unge i stigende grad modtager seksualoplysning og at færre kvinder i dag dør som følge af graviditet og barsel. Det gode budskab har opnået væsentlige forbedringer, men skal vi nå verdens samfundets målsætninger, er der behov for vi gør endnu mere de kommende år, udtaler Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen.
 
Den 10. november kulminerer kampagnen mede uddeling af op imod 100.000 morgenboller mindst 40 steder i Danmark. Mange politikere har allerede meldt sig som uddelere og det samme gælder antallet af frivillige uddelere. Sex & Samfund deltager også, og vil være at finde ved Metrostationen ved DR-byen i København.

 
Tilbage