Meddelelse | 27-06-2010


Størst mødredødelighed i afghansk provins


Intet sted i verden dør så mange kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel som i Badakhshan-provinsen i det nordøstlige Afghanistan. Her er mødredødeligheden helt oppe på 6.000 dødsfald pr. 100.000 fødsler – altså 6 pct.

Og det til trods for, at den relativt fredelige provins har flere sundhedsfaciliteter for gravide og mødre end f.eks. Helmand, Zabul, Uruzgan og andre afghanske provinser. Der bor således omkring 351.000 i Badakhshan-provinsen, der har 106 jordmødre, 10 fødselslæger og 73 sundhedscentre – mens f.eks. Helmand-provinsens 450.000 kvinder må nøjes med 29 jordmødre, 3 fødselslæger og 40 sundhedscentre.

Når mødredødeligheden alligevel er så høj, skyldes det ikke mindst, at der mangler veje i det uvejsomme terræn i provinsen, hvilket forhindrer mange i at når frem til sundhedsfaciliteterne. Det gælder ikke mindst om vinteren, hvor oversvømmelser og laviner, gør det umuligt for folk at nå frem til sundhedscentrene selv på heste- eller æselryg.

Og selv om man har forsøgt at løse problemet med mobile sundhedsfaciliteter, men der er først og fremmest brug for nye og bedre veje.

 

- Mødredødelighed er et nationalt problem i Afghanistan – ikke blot et sundhedsproblem. Vi har brug for at bygge veje, afskaffe analfabetisme, fattigdom, vold mod kvinder og børneægteskaber. Og informere befolkningen om risikoen ved mange og hyppige graviditeter, siger Saadia Fayeq Ayubi, leder af afdelingen for reproduktiv sundhed i det afghanske sundhedsministerium.

 

FNs Børnefond kalder Afghanistan for ”det farligste sted i verden at blive født”. Mindst 36 pct. af befolkningen i Afghanistan lever i yderste fattigdom, den forventede levealder for kvinder er 44 år, og 6 ud af 10 kvinder er analfabeter. Dertil kommer, at dødeligheden for børn under fem år er 257 pr. 1.000 børen, og mødredødeligheden er på 1.600 pr. 100.000 fødsler.
 
Tilbage