Meddelelse | 13-04-2010


Uge Sex får topkarakter af lærerne


Årets Uge Sex kampagne får topkarakter af brugerne. Sex & Samfund er netop blevet færdige med at behandle de indkomne evalueringer fra lærerne, og det er særdeles positiv læsning.

72 pct. af lærerne giver således Uge Sex kampagnen karaktererne 10 eller 12 – altså det højeste, man kan opnå - og næsten 99,3 pct. vil anbefale kampagnen til deres kolleger.

 

Desuden viser svarene, at kampagnen udgør en stor del af seksualundervisningen i de 6.-10. klasser, som deltager. Ifølge lærernes svar tegner Uge Sex sig i gennemsnit for to tredjedele af undervisningen i faget.

 

- Evalueringen af Uge Sex viser klart, at kampagnen gør en forskel både hvad angår kvaliteten og kvantiteten af seksualundervisningen i skolerne. Hele 71 pct. af lærerne mener f.eks., at Uge Sex giver bedre seksualundervisning, fortæller projektkoordinator Joachim Maxen fra Sex & Samfund og tilføjer:

 

- Samtidig erklærer 81 pct. sig enige eller meget enige i, at eleverne har lært meget af Uge Sex undervisningen.

 

Står tit alene

Og der er brug for øget fokus på området. 81 pct. af lærerne fortæller nemlig, at der ikke er noget fagligt miljø, der understøtter seksualundervisning, og at de derfor selv er ansvarlige for at tilrettelægge undervisningen.

Lidt over 15 pct. svarer, at der på skolen er en person eller en faggruppe, der er ansvarlig for seksualundervisningen og blot 2,7 pct. svarer, at der er mulighed for efteruddannelse i seksualundervisning.

Endelig svarer 83,2 pct., at de ikke har modtaget nogen opkvalificering i forhold til at varetage seksualundervisningen.

 

- Forslaget med at der skal være en kontaktperson på skolen, er et godt tiltag. På vores skole har vi adskillige personer som vi kan kontakte omkring f.eks. færdsel, selvmord, mobning og sågar teater, men ikke indenfor dette emne, forklarer en lærer.

Joachim Maxen mener, at tallene viser, at der fortsat er et meget stort behov for tiltag og kampagner som Uge Sex.

 

- Deltagelsen i Uge Sex kan give underviserne nogle konkrete værktøjer, som langt de fleste ikke har modtaget i forbindelse med deres uddannelse eller efteruddannelse. Ydermere kan Uge Sex hjælpe til at få sat nogle faglige initiativer i værk på skolerne, konkluderer han.

 

I år var det tredje gang, at Uge Sex kampagnen blev afviklet. Årets hovedtema havde overskriften ”Din krop – dit valg – dit liv”, og mere end 123.000 elever fra 6.-10. klasser over hele landet deltog i kampagnen. Det svarer til mere end en tredjedel af det samlede antal elever på de frem årgange.

 

Sex & Samfunds anbefalinger til at forbedre seksualundervisningen

 

Sex & Samfund foreslår, at seksualundervisningen i folkeskolen styrkes ved følgende indsatser: 


♦ Det skal sikres, at alle skoler rent faktisk lever op til forpligtelserne i forhold til faget, som er beskrevet i Fælles Mål. Dette kan f.eks. gøres ved indførelse af et vejledende timetal for faget, ved at anbefale skolerne at have faglige ansvarspersoner for faget og ved at skolebestyrelserne formulerer lokale principper eller læseplaner.

 

♦ Det skal sikres, at der er efteruddannelsestilbud i seksualundervisning til lærere i folkeskoler over hele landet således, at de lærere, der allerede er ansat i folkeskolen har mulighed for at udvikle deres kompetencer til at varetage faget. Dette kan f.eks. gøres ved at lave en treårig indsats fra Undervisningsministeriet (evt. i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og andre eksterne partnere), hvor der massivt udbydes kurser i seksualundervisning på landets Centre for Undervisningsmidler. Indsatsen følges herefter op ved kontinuerlig støtte til udbud af efteruddannelse inden for området.

 


♦ Der skal gøres en indsats for, at lærerne reelt får mulighed for at tage imod tilbud om efteruddannelse inden for faget. Dette kan f.eks. gøres ved, at kurserne gøres billige eller gratis gennem økonomisk støtte fra f.eks. Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen og ved at landets skoleledere opfordres til at prioritere fagområdet på skolerne gennem efteruddannelsen af lærergruppen.

 


♦ Det skal sikres, at alle landets læreruddannelser tilbyder de studerende kurser om seksualundervisning, der lever op til de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for kurserne. Dette kan f.eks. gøres ved indførelsen af et fastsat minimum antal timer for kurset samt ved at styrke uddannelsesstedernes indbyrdes samarbejde og erfaringsudveksling inden for faget.

 


♦ Der skal gøres en indsats for, at det bliver attraktivt for lærerstuderende at deltage i de frivillige kurser om seksualundervisning således, at så mange som muligt årligt gennemfører kurserne. Dette kan f.eks. gøres ved, at gennemførte kurser noteres på eksamensbeviset og ved at kurserne placeres på centrale tidspunkter af dagen4.

 


♦ Der skal opbygges en faglighed om seksualundervisning på skolerne og læreruddannelsen, hvor der sættes fokus på udvikling af ny viden og nye undervisningstilgange inden for faget. Det kan f.eks. gøres ved, at der sættes fokus på forskning og videndeling inden for faget på læreruddannelser og universiteter.

 


♦ Der skal løbende og systematisk udvikles tidssvarende undervisningsmaterialer og andre undervisningstiltag inden for faget. Det kan f.eks. gøres ved støtte til Sex & Samfunds årlige undervisningskampagne Uge Sex.

 


♦ Der skal foretages en evaluering af seksualundervisningen i folkeskolen og på læreruddannelserne over tid således, at det vurderes om de indsatser, der igangsættes er med til reelt at sikre, at flere elever i folkeskolen får bedre seksualundervisning. Dette kan f.eks. gøres ved, at der gives økonomisk støtte til, at en analyse af seksualundervisningen i folkeskolen og på læreruddannelsen gentages i 2011/2012 med mulighed for sammenligning med Sex & Samfunds kortlægning fra 2005. 
 

 

 

 
Tilbage