Meddelelse | 30-08-2009


Planen der ikke må fejle – sidste chance for at undgå fiasko


NGOer, menneskerettighedsaktivister, FN-eksperter og ildsjæle fra hele verden mødes i denne uge i Berlin omkring en plan der ikke må fejle.
Det er en plan af største betydning for verdens miljø; for kvinders ligestilling, helbred og liv og for basale menneskerettigheder.
Det er en plan som verdens regeringer udtænkte og forpligtede sig på tilbage i 1994, og som udløber om blot 5 år.
Men værst af alt, det er en plan, som i dag er alt for usynlig, negligeret og langt fra har fået den nødvendige succes.

Flot start
Det startede eller flot. Planen blev vedtaget på en stor FN-konference om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 – den såkaldte ICPD-konferece. Den var kronen på værket efter flere års aktivisme for anerkendelse af kvinders rettigheder samt seksuelle og reproduktive rettigheder til både kvinder, par og ikke mindst unge.
11.000 deltagere var samlet i Kairo for at støtte planen, 179 regeringer underskrev den, og den gav håb om at verdenssamfundet nu reelt støttede basale menneskerettigheder – også når de handlede om stærkt tabuiserede områder som seksualitet, graviditet og fødsel.
Desværre er det ikke fortsat på samme måde. I dag er ¾ af tiden i den 20-årige ICPD-plan gået, men målene er på ingen måde kommet ¾ i hus.

- Ser vi alene på unges virkelighed i dag, er målene om ligestilling og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed på ingen måde nået, siger Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen, og fortsætter:

- 70 pct. af de børn, der ikke går i skole i verden, er piger. 82 millioner unge piger mellem 10 og 17 vil være gift inden deres 18 års fødselsdag. Hvert år føder 14 millioner piger mellem 15 og 19 et barn, og graviditet og fødsel er den absolut største dødsårsag blandt piger i denne alder - ikke mindst pga. af usikre aborter. Dertil kommer, at der hver dag smittes 5.000 unge mellem 15 og 24 år med hiv – i alt ca. 2 millioner om året. Og unge – specielt unge piger – bliver i mange lande stadig efterladt i uvidenhed og uden selvbestemmelse om forhold, der er af så afgørende betydning for alle menneskers liv - forhold som seksualitet, retten til at bestemme over egen krop, få børn, at kunne beskytte sig mod sygdom.

Langt fra målet
Ifølge Sex & Samfunds generalsekretær er de opstillede mål om at reducere mødredødeligheden, begrænse udbredelsen af HIV/AIDS, give alle adgang til prævention og sundhed i forbindelse med graviditet og fødsel, sikre især unges adgang til denne viden og service og reducere antallet af usikre aborter langt fra opfyldt.

- En del af målene er gået videre ind i FNs 2015 Mål, uden de af den grund er kommet højere op på regeringernes prioriteringsliste, forklarer han og langer ud efter verdenssamfundet for ikke at gøre nok for at få gennemført ICPD-planen:

- Siden den euforiske sejrsstemning, som alle følte efter konferencen i 1994, har planen haft strid modvind. Ikke blot har verdenssamfundet og Vesten undladt at bidrage med de økonomiske midler, der var nødvendige for at gennemføre den. En markant modstand fra en række religiøse og konservative bevægelser og lande har gjort sit for at rulle planen tilbage. De rettigheder, som vi troede, at kvinder og unge nu skulle realisere, er til stadighed blev angrebet og forsøgt undermineret i FN, EU og andre internationale fora. Så i modsætning til så mange andre FN opfølgningskonferencer har verdenssamfundet valgt ikke at afholde hverken ICPD+10 eller ICPD+15. Man kunne ende med at den flotte plan reelt blev udhulet og undermineret frem for styrket.

Alt afhænger af Berlin
Og dermed er vi tilbage ved det faktum, at de NGOer og aktivister, der kæmper for planen, er dem der mødes i Berlin.
Sammen med eksperter, FN organisationer og andre støtter, skal disse NGO’er – herunder Sex & Samfund - lægge strategier for de sidste fem år af handlingsplanen. Hvordan kan vi sætte ind med den slutspurt, som er afgørende for at målene nås.

- Vi skal finde ud af hvordan vi får genskabt et momentum, så verdens regeringer lever op til deres løfter. Og hvordan vi atter får sat menneskerettigheder og seksuel og reproduktiv sundhed på dagsordenen.

- Der hviler en meget vigtig opgave på Berlin mødet i denne uge. Men målet er klart: Planen fra Kairo må ikke fejle – og det er ved at være sidste udkald for at nå frem til succes, konkluderer Bjarne B. Christensen
 
Tilbage