Meddelelse | 20-03-2009


Kvindekommissionens møde endte i opgør om familienormer


Kvindekommissionen holdt fredag d. 13. marts sit 53. møde. Ligesom sidste år handlede spørgsmålene bl.a. om familie og abort - emner hvor NGO’er som International Planned Parenthood Federation (IPPF) og Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM) kæmpede en indædt kamp for at få deres stemmer hørt.

- Det lykkedes os at få et afsnit ud i slutdokumentet, der handlede om alternative famileformer. Det er en klar sejr, sagde C-FAMs vicepræsident Pierro Tozzi.

C-FAM havde således arbejdet hårdt for at undgå enhver omtale af homoseksuelle ægteskaber i dokumentet eller andre samlivsformer, der ifølge dem underminerer den traditionelle definition af en familie.

Mødres sundhed og reproduktive rettigheder var også et af de emner, der skabte de helt store stridigheder. C-FAM’s præsident Austin Ruse har tidligere sagt, at hans organisation ved tidligere konferencer har anstrengt sig for at forhindre, at abort bliver nævnt som en menneskerettighed.
Tozzi mente dog ikke, at C-FAM ikke har været ligeså succesfuld til at nedprioritere vægten af abort i dette slutdokument.

- Der er en reference til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, men det er begrænset til at omhandle forebyggelse og behandling af AIDS. Men selv om vi ikke er glade for referencen, er den stadig begrænset, understregede han

Formanden for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel Sundhed, Kirsten Brosbøl (S), var også med på mødet. Og hun mener, at forhandlingerne ved FNs Kvindekommission fik en udmærket afslutning set fra dansk side.
Kirsten Brosbøl peger bl.a. på, at der blev vedtaget fælles konklusioner, som pålægger landene at arbejde for en mere ligelig fordeling af ansvaret mellem kvinder og mænd i omsorgsarbejdet.

- Danmark fik også forhindret, at der i slutdokumentet indgår anbefalinger vedr. seksuel afholdenhed og troskab som anbefalelsesværdige præventionsformer. Vi ønsker i stedet at fremme brugen af kondomer, forklarer hun.


Siden Kirste Brosbøl kom hjem fra New York har debatten om prævention raset videre, da Paven under et besøg i Afrika følte sig kaldet til igen at advare katolikker mod brugen af kondom.

 

- I stedet forsætter hans prædiken om afholdenhed. En afrikansk mand beskrev det ellers meget godt under et af møderne i New York. Han sagde "I mit land griner man af jeres snak om afholdenhed." Enhver, der beskæftiger sig med Afrika - og med mennesker i det hele taget - ved, at afholdenhed er en helt urealistisk strategi for at nedbringe hiv/aids. Ikke mindst i en afrikansk sammenhæng, konkluderer Kirsten Brosbøl.
 
Tilbage