Meddelelse | 24-02-2009


Gravide teenagere på bordet


Sjældent har et 12-13 årigt par afstedkommet så megen medieomtale, som det skete i forrige uge, da det blev kendt at en 13-årig pige fra Als var gravid med sin 12-årige ekskæreste.
Hos Sex & Samfund håber man, at sagen fra Als kan være med til at bane vej for en national handlingsplan inden for seksuel sundhed.

- Pludselig snakker alle medier om seksualoplysning og øget behov for at informere de unge om prævention og sexsygdomme, siger Sex & Samfunds generalsekretær, Bjarne B. Christensen, og fortsætter:

- Det er selvfølgelig dejligt, for der er ingen tvivl om, at en afgørende forudsætning for overhovedet at kunne undgå uønskede graviditeter og sexsygdomme blandt teenagere, er øget – og bedre – seksualundervisning. Det kræver igen en overordnet national handlingsplan omkring den seksuelle sundhed – og øgede midler til området. Så enkelt kan det faktisk siges.

Generalsekretæren peger også på, at der allerede i de nuværende retningslinjer omkring seksualundervisningen lægges op til, at den starter allerede i børnehaveklassen – eller 0’te klasse, som det hedder de fleste steder i dag.

- Seksualundervisningen bør foregå gradvist gennem hele grundskolen. Man kan starte med at lære de helt små om kroppen og forskellen mellem de to køn. Senere kan de så lære om f.eks. pubertet og menstruation og i de øverste klasser om sexsygdomme, prævention og abort, forklarer han.

Et paradoks
Paradoksalt nok har Danmark haft obligatorisk seksualundervisning i grundskolen siden 1970 – længere end de fleste andre lande i verden.

- Vi er blevet så vant til, at seksualundervisningen er en selvfølge, at vi har lukket øjnene for kvaliteten af undervisningen og blindt troet på, at den nok var god nok. Det er den bare ikke, fastslår Bjarne B. Christensen

Da Sex & Samfund i 2005 lavede en kortlægning af seksualundervisningen i Danmark kunne organisationen bl.a. fastslå, at kun hver 10. lærer var tilfreds med undervisningen. Lærerne savnede i den grad opbakning til at undervise i faget – både på lærerseminarierne, hvor det først for nyligt er blevet gjort obligatorisk at udbyde kurser i seksualundervisning, men også fra deres skoler, hvor de skal kæmpe for at komme på efteruddannelse, og hvor der kun i ganske få tilfælde er en egentlig plan eller et egentligt miljø på skolen omkring seksualundervisningen.

Samtidig mangler lærerne i den grad materialer og metoder til at undervise eleverne i et stofområde, hvor der skal helt andre metoder til end hvis det f.eks. drejer sig om dansk eller matematik.

- Det bedste bevis for den store efterspørgsel efter mere og bedre seksualundervisning fik vi for blot to uger siden, da Sex & Samfund for anden gang afholdt sin Uge Sex kampagne. Her deltog over 88.000 elever – mere end dobbelt så mange som året før.

- Så vi mener ikke, det er nødvendigt med flere gravide 13-årige, for at få øje på problemerne. De er her og har været her længe, konkluderer Sex & Samfunds generalsekretær.

Organisationen opfordrer i øvrigt politikerne til at ændre reglerne, så der afsættes et fast antal timer til seksualundervisning i grundskolen, lige som der også bør være obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne.
 
Tilbage