Meddelelse | 25-10-2008


Sex & Samfund åbner kontor i Århus


Sex & Samfund har nu officielt åbnet et kontor i Århus og er dermed direkte tilstede også i den vestlige del af Danmark.
 

Ideen om at åbne et Århus-kontor har været diskuteret i flere år, men blev aktuel efter nedlæggelsen af Lysthuset i Århus efter Kommunalreformen i 2006. Nedlæggelsen efterlod således et hul i arbejdet med forebyggelse og oplysning omkring seksuel sundhed - et hul, som Sex & Samfunds nye vestkontor nu udfylder.
 

Foreningen ser det som en unik mulighed for at opbygge et fagligt miljø i Vestdanmark, der sætter fokus på seksualundervisning og oplysning rettet mod unge, etniske grupper, ungdomsuddannelser og andre relevante grupper.
 
- Det er planen, at Sex & Samfunds Århuskontor skal indgå som sparringspartner for områdets kommuner, der står for at opbygge forebyggelsesindsatser på området. Det kan f.eks. ske ved at indgå i konsulentfunktioner, offentlige arrangementer og diverse opgaver med oplysning, undervisning og aktiviteter for særlige sårbare grupper. Vi vil også deltage i implementeringen af en række centrale kampagner og indsatser på området, fortæller en glad Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund.
 
Åbningen af et Århuskontor er indtil videre et pilot-projekt, der skal køre i halvandet år indtil december 2009. Projektet er baseret på en samlet bevilling på 600.000 kr. fra foreningens egen kasse, men det samlede budget for Århuskontoret i perioden beløber sig til godt 2,5 millioner kr. Det betyder, at der skal findes projektmidler et andet sted fra på minimum 1.9 millioner kr.
 
- Ud over de penge, foreningen selv investerer i projektet, skal Århuskontoret dels leve af eksterne fondsmidler fra lokale fonde dels af forskellige indtægtsgivende aktiviteter som konsulentydelser, undervisning, teater og foredrag. Efter den første fase på halvandet år skal der så tilføres flere midler, hvis det skal være realistisk at fortsætte, forklarer Marianne Lomholt, leder af Sex & Samfunds nationale afdeling.
 
Den tidligere leder af Lysthuset, Carsten Borup, er udpeget som daglig leder af kontoret i Århus og følges af en række af Lysthusets tidligere medarbejdere, der på freelance basis skal udbyde undervisning til unge, fagfolk og forældre. Kontoret har siden starten arbejdet på højtryk med at hverve unge på 20-25 år til undervisningsindsatsen.
 

Der er også fundet unge skuespillere til en teaterforestilling om unge, sex og sundhed, som skal have premiere i løbet af efteråret. Til dagligt vil Århuskontoret have ca. 20 freelancere og frivillige tilknyttet den indsats, som hele Vestdanmark vil få gavn af.
Åbningen af en afdeling i Århus betyder, at alt det arbejde, der blev udført som et samarbejde mellem Lysthuset, Sundhedsstyrelsen og Sex & Samfund, og som kunne bruges til at implementere forskellige forebyggelsestiltag i Danmark, nu kan fortsætte.
 
- Et Sex & Samfund kontor i Århus giver os mulighed for at bygge videre - og samle op på det faglige miljø, som tog udgangspunkt i erfaringerne fra Lysthuset. Samtidig betyder det også, at vi nu kan blive endnu bedre til at have fingeren på pulsen i Vestdanmark. Det vil give os et mere solidt fundament for arbejdet med at styrke forebyggelsesindsatsen omkring seksuel sundhed i hele Danmark, slutter Bjarne B. Christensen.
 
Århuskontorets adresse:
 
Sex & Samfund Århus
De Frivilliges Hus
Mejlgade 8 o.g.
8000 Århus C.
Tilbage